Повідомлення Емітентів направлені через систему депозитарного обліку

26 червня 2017 р.

В цьому розділі буде розміщено інформацію направлену Акціонерними товариствами своїм власникам через систему Депозитарного обліку України у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства"