ТОВ «ПКТБ - Цінні папери» надає емітентам цінних паперів послуги пов’язані з забезпеченням виконання вимог Закону України «Про Акціонерні товариства» та «Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів»


Ми надаємо наступні послуги з організації та проведення загальних зборів акціонерів:

 • - Підготовка протоколу наглядової ради про прийняття рішення про проведення загальних зборів
 • - Підготовка та направлення письмових повідомлень акціонерам
 • - Розробка порядку денного загальних зборів
 • - Підготовка та розміщення інформації про проведення загальних зборів в Базі НКЦПФР
 • - Підготовка бюлетенів для голосування
 • - Супроводження проведення реєстрації акціонерів на загальних зборах та підготовка протоколу реєстраційної комісії
 • - Супроводження роботи лічильної комісії та підготовка протоколу лічильної комісії
 • - Підготовка протоколу загальних зборів
 • - Підготовка та розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, подання до НКЦПФР та публікація регулярної та особливої інформації емітентів.
 • - Послуги з отримання дублікатів та заміна свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів за дорученням емітента.
 • - Інші послуги, за домовленістю сторін.


Високий професіоналізм співробітників, дозволяє гарантувати нашим клієнтам найвищу якість отриманих послуг.