ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПКТБ - Цінні папери» (надалі - Депозитарна установа) відповідно до ст.. 641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання послуг, умови і порядок яких визначені Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі - Договір).

Публічна пропозиція набирає чинності з дати її публікації та діє до дати підписання заяви про відкликання Публічної пропозиції. Депозитарна установа, діючи на підставі ст. 641 та 644 Цивільного кодексу України звертається з Публічною пропозицією та бере на себе зобов’язання перед фізичною особою (резидентом) (надалі – Депонент), яка її приймає, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента в порядку та на умовах передбачених Законодавством України, Внутрішніми положеннями Депозитарної установи та Договором. Акцептування Публічної пропозиції здійснюється за адресою Депозитарної установи шляхом подання Заяви про приєднання до умов Договору, за формою наведеною в Додатку №2 до Договору.

За посиланнями розміщеними на цій сторінці Ви можете ознайомитися з текстом договору, тарифами які є невідємною частиною договору, та завантажити бланк заяви-приєднання


Публічна пропозиція на укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах
Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах
Заява-приєднання до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах