Вартість депозитарних послуг

Фізичним особам
(резидентам та нерезидентам)

АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ

Відкриття рахунку в цінних паперах (ЦП) 150,00 грн
Закриття рахунку в ЦП 25,00 грн.
Внесення змін в анкету Депонента 25,00 грн.
Засвідчення справжності підпису на картці зі зразкам підписів 50,00 грн.
Засвідчення справжності підпису за межами Депозитарної установи
(без урахування транспортних витрат, у разі виїзду за межі Києва)
150,00 грн.
Зберігання ЦП на рахунку в ЦП Депонента
(від номінальної вартості кожного випуску, за повний чи неповний місяць)
0,003%
(мін. 25,00, макс. 500,00 грн.)

ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ

Списання/зарахування ЦП на/з рахунку відкритого в іншій Депозитарній установі (відсоток від номінальної вартості ЦП) 0,02%
(мін. 30,00, макс. 500,00 грн.)
Списання/зарахування ЦП в межах Депозитарної установи
(відсоток від номінальної вартості ЦП)
0,02%
(мін. 20,00, макс. 300,00 грн.)
Зупинення, відновлення або відмова від проведення депозитарної операції за розпорядженням Депонента 150,00 грн.

ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

Відправлення повідомлення направленого акціонерним товариством через систему депозитарного обліку України
-засобами поштового зв'язку
-засобами електронного зв'язку


15,00 грн. за 1 аркуш
15,00 грн. за 1 повідомлення
Надання виписок про стан рахунку в ЦП або про рух ЦП на рахунку:
-після проведення операції
-на останній день місяця
-на вимого Депонента
-видача дублікатів

безкоштовно
безкоштовно
20,00 грн. за 1 аркуш
20,00 грн. за 1 аркуш

ІНШІ ОПЕРАЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦП

Оформлення документів
-документи на відкриття рахунку в ЦП
-підготовка розпорядженьна здійснення депозитарних операцій

20,00 грн. за 1 документ
10,00 грн. за 1 документ
Продовження операційного дня Депозитарної установи:
-на 30 хвилин
-на 1 годину
-на 2 години
-більше ніж на 2 години (але не пізніше 22:00)

150,00 грн.
250,00 грн.
350,00 грн.
600,00 грн.
Проведення операцій з ЦП після закриття операційного дня Центрального депозитарія, за письмовою заявою Депонента
(додатково сплачуються витрати на оплату послуг Центрального депозитарія)
Подвійний тариф
Термінове виконання операцій Подвійний тариф
Застосування адміністративного обмеження виконання депозитарних операцій безкоштовно
Скасування адміністративного обмеження виконання депозитарних операцій згідно умов додаткової угоди
Перерахування доходів за цінними паперами одержаних через депозитарну систему 0,02% від суми,
але не менше 5,00 грн.
Інші послуги згідно умов додаткової угоди
Юридичним особам резидентам
(для юридичних осіб нерезидентів тарифи встановлюються індивідуально)

АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ

Відкриття рахунку в цінних паперах (ЦП) 200,00 грн
Закриття рахунку в ЦП 100,00 грн.
Внесення змін в анкету Депонента 100,00 грн.
Засвідчення справжності підпису на картці зі зразкам підписів 150,00 грн.
Засвідчення справжності підпису за межами Депозитарної установи
(без урахування транспортних витрат, у разі виїзду за межі Києва)
300,00 грн.
Абонентська плата за ведення рахунку (за місяць) 500,00 грн.
Зберігання ЦП на рахунку в ЦП Депонента
(від номінальної вартості кожного випуску, за повний чи неповний місяць)
0,003%
(мін. 100,00, макс. 500,00 грн.)

ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ

Списання/зарахування ЦП на/з рахунку відкритого в іншій Депозитарній установі (відсоток від номінальної вартості ЦП) 0,02%
(мін. 200,00, макс. 1000,00 грн.)
Списання/зарахування ЦП в межах Депозитарної установи
(відсоток від номінальної вартості ЦП)
0,02%
(мін. 100,00, макс. 500,00 грн.)
Зупинення, відновлення або відмова від проведення депозитарної операції за розпорядженням Депонента 150,00 грн.
(за кожну операцію)

ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

Відправлення повідомлення направленого акціонерним товариством через систему депозитарного обліку України
-засобами поштового зв'язку
-засобами електронного зв'язку


15,00 грн. за 1 аркуш
15,00 грн. за 1 повідомлення
Надання виписок про стан рахунку в ЦП або про рух ЦП на рахунку:
-після проведення операції
-на останній день місяця
-на вимого Депонента
-видача дублікатів

безкоштовно
безкоштовно
20,00 грн. за 1 аркуш
20,00 грн. за 1 аркуш

ІНШІ ОПЕРАЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦП

Оформлення документів
-документи на відкриття рахунку в ЦП
-підготовка розпорядженьна здійснення депозитарних операцій

100,00 грн. за 1 документ
50,00 грн. за 1 документ
Продовження операційного дня Депозитарної установи:
-на 30 хвилин
-на 1 годину
-на 2 години
-більше ніж на 2 години (але не пізніше 22:00)

150,00 грн.
250,00 грн.
350,00 грн.
600,00 грн.
Проведення операцій з ЦП після закриття операційного дня Центрального депозитарія, за письмовою заявою Депонента
(додатково сплачуються витрати на оплату послуг Центрального депозитарія)
Подвійний тариф
Термінове виконання операцій Подвійний тариф
Застосування адміністративного обмеження виконання депозитарних операцій безкоштовно
Скасування адміністративного обмеження виконання депозитарних операцій згідно умов додаткової угоди
Перерахування доходів за цінними паперами одержаних через депозитарну систему 0,02% від суми,
але не менше 5,00 грн.
Інші послуги згідно умов додаткової угоди
Емітентам
Відкриття рахунків в ЦП за договором з емітентом: (за 1 рахунок)
-до 100 рахунків, включно
-від 101 до 500 рахунків, включно
-від 501 до 1000 рахунків, включно
-від 1001 до 5000 рахунків, включно
-понад 5000 рахунків

12,00 грн.
10,00 грн.
6,00 грн.
2,00 грн.
1,00 грн.
Зарахування ЦП на рахунок відкритий за договором з емітентом:
(за 1 рахунок)
-до 100 рахунків, включно
-від 101 до 500 рахунків, включно
-від 501 до 1000 рахунків, включно
-від 1001 до 5000 рахунків, включно
-понад 5000 рахунків


15,00 грн.
10,00 грн.
6,00 грн.
3,00 грн.
2,50 грн.
Абонентська плата за ведення рахунків відкритих за договором з емітентом: (за 1 місяць)
-до 100 рахунків, включно
-від 101 до 500 рахунків, включно
-від 501 до 1000 рахунків, включно
-понад 1000 рахунків


300,00 грн.
500,00 грн.
1000,00 грн.
1,50 грн. (за 1 рахунок)
Зберігання ЦП на рахунках відкритих за договором з емітентом:
(за 1 місяць)
2,50 за 1 рахунок
Засвідчення справжності підпису на картці зі зразкам підписів 150,00 грн.
Надання виписок про стан рахунків в ЦП відкритих за договором з емітентом: 20,00 грн. за 1 аркуш
Внесення змін в інформацію про емітента або ЦП: 100,00 грн.
Вказані тарифи є орієнтовними та можуть відрізнятися від тарифів які були погоджені з клієнтами при укладенні договорів